TYPE A(3-ROLL TYPE)

END BENDING INITIAL PINCHING
  GHRB1025 GHRB1031 GHRB1331 GHRB1631 GHRB2031 GHRB2040 GHRB2531 GHRB2540
FORMING
CAPACITY
THICKNESS(㎜) 10 10 13 16 20 20 25 25
LENGTH(㎜) 2550 3100 3100 3100 3100 000 3100 4000
UPPER & LOWER ROLL DIA(㎜) Φ260 Φ290 Φ320 Φ360 Φ410 Φ450 Φ460 Φ500
SIDE ROLL DIA(㎜) Φ230 Φ260 Φ280 Φ300 Φ340 Φ380 Φ390 Φ420
ROLL SPEED(㎜/min) 5000 4500 4000 3800 3500 3200 3200 3000
MOTOR(HP X 4P) 7.5, 15 7.5, 15 10, 20 15, 30 15, 40 15, 50 20, 50 25, 50
*본 사양은 제품품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


주      소 : 경기도 시흥시 오이도로 21, 스틸랜드 7동 711호 · 홈페이지 : http://ksm114.co.kr
전화번호 : 031)8041-4049 · 팩스번호 : 031)8041-4059